homepage contact us sitemap
homepage home
 
ZonBiomassaWindProjecten
SEnS Capital B.V.
Prins Hendrikkade 1a
3441 XD Woerden
T +31 (0)348 435 510
F +31 (0)348 435 519
KvK 34269546Home

SEnS Capital is een ontwikkelaar, financier en structureerder van duurzame energieprojecten. Duurzame energie speelt een steeds belangrijkere rol in onze energievoorziening en staat volop in de belangstelling. Er zijn veel projecten en initiatieven, die verschillend van aard en complexiteit zijn en vaak om maatwerkoplossingen vragen op het gebied van financiering, structurering en fiscaliteit. SEnS Capital zet haar kennis en ervaring op dit gebied in om duurzame energieprojecten succesvol te kunnen ontwikkelen.

Ontwikkeling
SEnS Capital ontwikkelt zelfstandig en in samenwerking met andere partijen projecten, onder andere op het gebied van zonne-energie en biomassa. Dit behelst het gehele traject, vanaf het ontwikkelen van vergunningen tot en met ingebruikname en exploitatie van de installaties.

Financiering
SEnS Capital treedt op als (co-)investeerder in projecten. Dit kunnen nieuwe projecten zijn die een eigen vermogensbehoefte hebben, of bestaande projecten waarin de huidige eigenaren een deel van de toekomstige kasstromen naar voren willen halen. Dit laatste heeft SEnS Capital onder andere voor een aantal windparken gedaan.

Structurering
Bij ontwikkeling en financiering van projecten is het steeds van belang om tot een optimale combinatie te komen van het ontwerpen van de juiste structuur, het aantrekken van de meest geschikte financiering, het vinden van de juiste investeerders, fiscaliteit en het waar mogelijk aanwenden van beschikbare subsidieregelingen. SEnS Capital stelt haar kennis en ervaring op dit gebied op projectbasis ter beschikking. Dit heeft zij b.v. recentelijk gedaan voor een woningbouwvereniging die de ontwikkeling en exploitatie van een WKO-installatie als een aparte energie-exploitatiemaatschappij in wilde richten.

Copyright © 2014 SEnS Capital.